Leasing

FINANČNÍ LEASING

Obecně 

Základní podstatu finančního leasingu lze přiblížit definicí České leasingové a finanční asociace (ČLFA):

 „Účelem finančního leasingu je dlouhodobé užívání předmětu leasingu s: 
a) přenosem rozhodující části nebo i všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu na nájemce
b) s právem či povinností převodu vlastnictví předmětu leasingu na nájemce za cenu obvykle podstatně nižší než tržní nebo s právem uzavření další leasingové smlouvy za podstatně výhodnějších podmínek.“ (Zdoj:zde)

Podstatou finančního leasingu je pořízení požadovaného předmětu. Předmět financování vybírá podle svých požadavků příjemce leasingu. Předmět je po dobu trvání leasingového vztahu ve vlastnictví leasingové společnosti a slouží jako zajištění poskytnutých finančních prostředků. 

Pojištění předmětu

V případě finančního leasingu je nutností uzavření pojištění odpovědnosti a majetkového pojištění. Pojištění může být sjednáno v rámci leasingové smlouvy, pojistné je pak hrazeno měsíčně společně s leasingovou splátkou. Druhou variantou, výhodnou zejména při již sjednaném flotilovém pojištění, je individuální sjednání pojištění příjemcem leasingu s vinkulací případného pojistného plnění ve prospěch poskytovatele leasingu. 

Potřebné doklady k financování


OPERATIVNÍ LEASING

Opertivní leasing nejlépe přibližuje opět ČFLA: 

„Účelem operativního leasingu je dočasné používání předmětu bez
a) přenosu většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu
b) jakéhokoliv smluvního nároku na možný přechod vlastnictví předmětu leasingu na nájemce“ (Zdoj:zde)