Zpětný leasing

Obecně

 Česká leasingová a finanční asociace představuje zpětný leasing následujícím způsobem:

„Účelem zpětného leasingu je řízení toku hotovosti /financování/ nájemce přičemž:
a) dodavatelem předmětu leasingu je nájemce, který předmět leasingu obvykle již užívá 
b) všechna rizika zůstávají na nájemci
c) na konci předmět leasingu přechází zpět na nájemce“ (Zdoj:zde)

Zpětný leasing je zvláštní formou leasingu, kdy příjemce leasingu (nájemce) poskytne k odkupu leasingové společnosti předmět, který má ve svém vlastnictví. Příjemci leasingu jsou poskytnuty volné peněžní prostředky a předmět je mu nadále ponechán k užívání. Formální vlastníkem, stejně jako u finančního leasingu, se stává leasingová společnost. V průběhu leasingu příjemce hradí splátky předmětu financování, po jejich řádném uhrazení se za stanovených podmínek stává příjemce leasingu opět vlastníkem předmětu.  

Potřebné doklady k financování